פרטי התקשרות ודרכי הגעה

פרטי תקשורת

כתובת: ( חפשו בwaze ) כפר הנוער הדסה נעורים, בית ינאי

דוא”ל: harshama@neurim.org

טלפון: 9621*

טלפונים נוספים

הרשמה לפנימייה ותיכון – 09-8661155

מכללה והרשמה למכללה – 235 / 09-8661327

מנהל בית ספר – 09-8661109

רישום למבחנים חוזרים – 09-8661112

אישור לימודים/תעודה – 09-8661109

אירוחים, כנסים מחנות ואירועים אם בית מרכזת בפנימייה – 09-8661108 

רכזת מכללה – 098661116

רכזת חינוך בלתי פורמאלי – 09-8661114

לשכת מנהל הכפר – 09-8661102

הנהלת חשבונות – 09-8661104

כספים ומשאבי אנוש – 09-8661103

שיווק פרסום והתנדבויות – 09-8661210

מנהל פנימייה – 09-8661107

מנהלת תפעול – 09-8661106

אירוחים, כנסים מחנות ואירועים – 09-8661106

קב"סית, רכזת בוגרים- 09-8661188