נעל"ה

בכפר הנוער מתקיימת תכנית נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) של הסוכנות היהודית ומשרד החינוך להעלאת נערים בגילאי 15-16 לארץ. התוכנית נוסדה בשנת 1992 ומאז השתתפו בה למעלה מעשרת אלפים נערים ונערות. כ־90% מהם נשארו בארץ וכ־50% מהוריהם עולים לארץ גם כן.

בני נוער אלו הגיעו לארץ ללא הוריהם והם שוהים בכפר במשך כל ימות השנה. במהלך יולי יוצאים התלמידים לביקור הוריהם בארצות המוצא.

לפרויקט מתקבלים נערות ונערים שעברו מבחני מיון וראיונות קבלה. הם מגיעים לארץ בקיץ שלפני שנת הלימודים של כיתה י'. ההחלטה על הפנימייה אשר בה הם ילמדו מתקבלת בשיתוף ההורים לפני עליתם ארצה.

תלמידי הפרויקט גרים בקבוצה נפרדת בפנימייה עם צוות דובר שפת-האם, רוסית. התלמידים משתתפים בכל הפעילויות החברתיות בפנימייה וזאת בנוסף למכלול פעילויות בלתי פורמאליות המיוחדות לפרויקט נעל"ה.