פעילויות ותוכניות חינוכיות

תוכנית חינוכית רב גילאית

לכל שכבת גיל בפנימיה מותאמים תכנים על פי גילם של המתחנכים, בפעילויות בקבוצה ישנם דגשים על מספר נושאים: ערכים, זהות אישית, זהות ישראלית, הכרת העם והארץ, חיים בקבוצה, מניעת אלימות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול, תוכנית לרב תרבותיות, קבלת האחר והכנה לצה"ל. 

התכנים יועברו בימי שלישי בערב בפעילות קבוצתית שצוות הפנימיה מעביר.

פעילוות חינוכית כלל פנימייתית

בנוסף לפעילות השבועיים תהיינה פעילויות כלל פנימייתית:

קבלת שבת

בשבתות בהן החניכים נשארים בכפר הנוער תהיינה קבלת שבת ובה כל החניכים מתכנסים בחדר האוכל לארוחה חגיגית ומעלים את פרשת השבוע של אותה שבת.
לאחר הארוחה ישנה התכנסות באולם תרבות למופע שמעלים החניכים.

 מטרת קבלת השבת: תכנים דתיים על מנת לקרב את חניכי הפנימיה לדת היהודית ולמנהגיה. התכנסות כלל פנימייתית היוצרת גיבוש ואוירה חגיגית, מתן הזדמנות לכל שכבה להופיע בפני הפנימיה, גאוות שכבה ומתן במה לחניכים. 

שבתות תרבות

פעילות של כל הפנימיה ליצירת גיבוש, תוכן והנאה.
לקראת כל חג ישנה פעילות לציון החג , מנהגיו והערכים הטמונים בו.