מעונות

מרכז המעונות: עופר בנימין
דוא"ל: ofer@Neurim.org
טלפון: טלפון: 09-8661325 / 050-5822317

סוגי החדרים ומחירי השכירות:

3 מבני מעונות משותפים.
חדר זוגי, חדר של 3, חדר של 4.

המחיר כולל: הוצאות חשמל, ארנונה, מים, אינטרנט, 3 ארוחות.
בכל מבנה מעונות גם מכונת כביסה, מטבחון, וטלויזיה.
המחיר נע בין – 1400 ₪ לחודש עד 1,900 ₪ לחודש (תלוי במבנה).

קריטריונים לזכאות למגורים במעונות: זכאים להתגורר במעונות סטודנטים מן המניין במסלולי העתודה הטכנולוגית, על פי שיקול דעת ועדת הקבלה.

קריטריונים להעדפת זכאות למגורים לסטודנטים חדשים:

מרחק המגורים מהמכללה.
השתתפות בתוכנית ייחודית ארצית בעתודה הטכנולוגית (מרו"ם יע"ד).
סטודנטים מתכנית נעל"ה, אשר מתגוררים בחו"ל.

לסטודנטים ממשיכים, העולים לכיתה י"ד, מתווספים הקריטריונים:

חוות דעת חיובית של מרכז המעונות על ההתנהלות במעונות בשנה קודמת.
הישגים אקדמיים.
התנדבות/מעורבות חברתית.

אופן מילוי הטופס ומועד הגשתו

יש למלא בכתב יד ברור את טופס הרישום ולרשום באופן מלא ומדויק את כל הפרטים הנדרשים.
להורדת טופס רישום למעונות לסטודנטים לחץ כאן: טופס רישום למעונות לשנת תשפ"ב 2021-2022.

בעמוד 2 בטופס יש לקרוא את ההצהרה ולחתום על פי ההנחיות.

את הטופס הבקשה וצילום ת"ז של הסטודנט (כולל ספח) יש לסרוק באמצעות אפליקציית CS camera scan ולשלוח למייל: college@neurim.org לא יאוחר מיום 1.6.2022.

תשובת ועדת הקבלה למעונות תימסר לפונים בתאריך 1.7.2022.

הגשת בקשה למלגת סיוע למגורים במעונות המכללה

סטודנטים בעלי קושי כלכלי משמעותי יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגת סיוע. כל המלגות מותנות בנכונות לבצע פעילות התנדבותית.

טופס בקשת מלגה סיוע במימון מעונות בקישור הבא: טופס בקשה למגורים במעונות או בפנייה למייל: college@neurim.org

בקשה ללא צירוף כלל המסמכים הנדרשים לא תידון בפני הוועדה.

ועדת המלגות תיידע את הפונים בהחלטתה על גובה המלגה המאושרת עד לתאריך 30.6.2022.

קבלה למעונות

הקבלה מותנית בחתימה על חוזה, הסדרת תשלום והפקדת דמי פיקדון בסה"כ: 400 ₪.

מרכז המעונות יפנה אישית לנרשמים ויודיע להם אם התקבלו למעונות.

הנרשמים יקבלו ממרכז המעונות חוזה מודפס שעליו הם יחתמו בשני עותקי מקור. עותק אחד יישאר בידי הסטודנט/ית.

תשלום דמי השכירות יתבצע באמצעות הוראת קבע / תשלום באשראי, וזאת בתנאי שהוסדר תשלום שכר הלימוד למכללה.

מועד אחרון להעברת חוזים חתומים והסדרי תשלום (הוראת קבע / פרטי אשראי): 14/07/2022.

בכל עת אפשר יוכל הסטודנט לקבל טיוטת חוזה. סיור במעונות יתקיים טרם חתימת החוזה בתאום עם עופר בנימין, רכז המעונות.