מידע לסטודנט/ית

כלל הסטודנטים הלומדים במכללה יכולים למצוא כאן מידע חיוני להתנהלות מיטבית במכללה במגוון נושאים:

  • הלוח האקדמי (עתודה טכנולוגית ומה"ט) – בלוח זה מפורטים זמני הלימודים, מועדי הבחינות והחופשות
  • התקנון האקדמי המחייב את הסטודנטים במכללה ובכלל זה התייחסות לחובת נוכחות בשיעורים, ונוהל בחינות
  • התקנון למניעת הטרדה מינית המחייב את העובדים, המרצים והסטודנטים
  • חוברת מידע לסטודנט
  • מידע על אירועים במכללה
  • הצעות עבודה

בתקנון האקדמי תמצאו מידע מפורט בנושאים להלן

חובת נוכחות

טופס בקשה למגורים במעונות

לוח חופשות מבחנים לשנת תשפ"ב

נוהל בחינה

תקנון למניעת הטרדות מינית