מקצועות האתלטיקה השונים

ספרינט – 100 מ'

ספרינט -200 מ'

ריצת 400 מ'

ריצת 800 מ'

קפיצה לרוחק

הדיפת כדור ברזל

זריקת דיסקוס

יידוי פטיש

ריצת 10000 מ'