Без категории/16 בОктябрь 2023

כולנו יחד

משפחת כפר הנוער הדסה נעורים כואבת על המצב אליו התעוררנו בבוקר שבת 7/10/23.

אנו קוראים לכל קהילת הכפר- חניכים ומשפחותיהם, עובדים, מתנדבים בוגרים ותושבים, להיות קשובים , ואמפתיים האחד לשנייה. המערך הפסיכוסוציאלי פתוח לפניות , וייתן מענה רגשי.

במוצאי השבת, קלטנו כ-70 חניכים מכפר הנוער סילבר שיתאכסנו אצלנו בתקופה הקרובה.
מחלקת הבוגרים תהיה זמינה לבוגרים אשר צריכים עזרה ותנסה לעזור בצרכים שעולים.

רק בעזרת החוסן הלאומי והערבות ההדדית ננצח.
מקווים לדעת ימים שקטים.