משפצים פה

תודה למינהל לחינוך התיישבותי והסוכנות היהודית על שיפוץ מבנה פנימייה רותם.