You go girl

חניכות ט’ נעלה – קבוצת כוכב, במפגש ראשון של תוכנית גירלס פלוס!

גירלס פלוס, היא תוכנית אשר מלמדת נערות ברחבי העולם מיומנות הכרחיות כדי לצמוח כמנהיגות ויזמיות בעולם הטכנולוגי.

התוכנית מופעלת על ידי עמותת עתיד פלוס, בתמיכת שגרירות ארה”ב.

את הקבוצה מובילות שתי מנטוריות – נשים מובילות בתעשייה בתחום הטכנולוגיה ומלגאית מטעם העמותה. בשיאה של התוכנית יוצאות הנערות לתחרות הבינלאומית הטכנולוגית -יזמית הגדולה ביותר בעולם לנערות!
בהצלחה לחניכות קבוצת כוכב!