סיורי מגמות

בחודש פברואר, לראשונה בבית ספר התקיים יום מגמות- סיורי מגמות בו השתתפו כלל תלמידי בית הספר החל מכיתות ט' ועד כיתות י"ב. הסיורים היו קשורים לתכנים של מקצועות : מדעי החקלאות, מידע ונתונים, רובוטיקה, רוסית, קולנוע.

בזמן הסיורים למדו תלמידים את התחום בו הם בחרו ללמוד בבית הספר ולהתמקצע בעתיד. תלמידי כיתות ט' יצאו לירושלים לבית עגנון ולהרי כרמל לסיור מורשת.