Uncategorized/8 בOctober 2023

רס”מ אליק פוזניאקוב ז״ל, בוגר הכפר

משפחת כפר הנוער הדסה נעורים כואבת על המצב אליו התעוררנו בבוקר שבת.

אנו כואבים לבשר על נפילתו של בוגר הכפר שלנו, רב סמל מתקדם אליק פוזניאקוב ז״ל, אשר נפל בעת מילוי תפקידו כבלש ביחידת מגן מחוז דרום.

אנו קוראים לכל קהילת הכפר- חניכים ומשפחותיהם, עובדים, מתנדבים בוגרים ותושבים, להיות קשובים , ואמפתיים האחד לשני. יתרה מכך, המערך הפסיכוסוציאלי פתוח לפניות , וייתן מענה רגשי.

מחלקת הבוגרים תהיה זמינה לבוגרים אשר צריכים עזרה ותנסה לעזור בצרכים שעולים.

במוצאי השבת, קלטנו כ-70 חניכים מכפר הנוער סילבר שיתאכסנו אצלנו בתקופה הקרובה.

רק בעזרת החוסן והערבות ההדדית ננצח.
מקווים לדעת ימים שקטים.