מרכז צמחי המרפא

בכפר הנוער הדסה נעורים, קיים בתוך מרחב החי הפסטורלי ומשמש ככיתת לימוד חוץ כיתתית עבור חניכי הכפר. במרכז זה החניכים מגדלים ומעבדים צמחי מרפא ותבלין ויוצאים ללקט צמחי בר המשמשים למזון ומרפא.  מצמחים אלה החניכים מפיקים שמנים אתריים ושמני בסיס ומגוון חומרים נוספים לרקיחת רפואות לגוף ולנפש עבור בני האדם ובעלי החיים. מרכז צמחי המרפא יוציא מוצרים למכירה ובנוסף יקיים סדנאות רוקחות אותם התלמידים יעבירו לקהילה.

כחלק מהתנועה לקיימות במשק, גם בתחום צמחי המרפא והתבלין, יש עשייה מרובה. כיום כל אוניברסיטה או מכללה שעוסקת בתחומי הרפואה מקיימת מחקרים רבים על השפעתם של צמחי המרפא על הגוף שלנו. קיים צורך אדיר, להעלות את המודעות וללמד כיצד ניתן לרקוח את מוצרי הקוסמטיקה, ההיגיינה, הרפואה והמזון הבסיסיים בעצמנו, ידע אשר אבד אט אט מן העולם, וכיום מוכר בעיקר כ "תרופות סבתא".

זה לא סתם… הסבתות שלנו אכן ידעו לקסום קסמים עם המרקחות שלהן. בנוסף, קיימת מגמה עקבית של מועצות ועיריות לשתול צמחי תבלין ומרפא בכל פינה (בית ינאי היא דוגמה טובה לכך). אכן ישנם יתרונות אסתטיים לקיומם, מעבר לניחוחות המשגעים שהם מעניקים לנו.

Medicinal Herbs

The students grow and process medicinal plants and spices and go out to collect wild plants that are used for food and medicine. From these Herbs, the students produce essential oils and a variety of other substances for brewing medicines for humans and animals. Medicinal Herbs branch will put products up for sale and in addition will hold pharmacy workshops that students will pass on knowledge to the community.

As part of the Sustainability Movement at the Human-Animal-Environment Center, also in the field of medicinal Herbs and spices, there is a lot to do. Today every university or college engaged in the fields of medicine conducts many studies on the effect of medicinal Herbs on our body. There is a tremendous need to raise awareness and teach how to dispense the basic cosmetics, hygiene, medicine and food products ourselves known primarily as a "granny cure".

:Products made in the Medicinal Herbs branch

Cure ointment for dryness, itching wounds and bites

Soothing ointment and repellent of meat flies from donkeys

Natural Alco-gel

Natural mosquito repellent wave

Masks for acne treatment

Oil for headaches treatment

Lipsticks for dry lips

Massage oil for Stiff muscles

Winter Oil – for immune system Strengthening and relieving blocked airways