הנהלת בית הספר

יהודה אטיאס– מנהל בית ספר

חגית עזר-סגנית מנהל בית הספר ורכזת פדגוגית

טטיאנה  פרבוליובוב– רכזת שכבת י"ב

חן ארזואן – רכזת שכבת י"א

שי לוי– רכז שכבות ט'י'

מילה שטרן– רכזת כיתות נעלה ט-י"ב

ליסי קרסקובסקי– יועץ בית ספר

חני  כהן– רכזת חברתית