משלחת הסן

ביקור משלחת ממדינת הסן

עוד שיתוף פעולה מוצלח לטובת חניכי הכפר התגבש היום.

לכפר הגיעה משלחת הכוללת חברים במפלגה הדמוקרטית של מדינת הסן .

העיר גיסן שנמצאת במדינת הסן כרתה ברית ערים תואמות עם נתניה והם חיפשו בית ספר טכנולוגי באזור ליצור עמו שיתוף פעולה וכך הגיעו לנעורים.

הגיעה גם מנהלת בית הספר הטכנולוגי בגיסן וסוכם כי נחל בתהליך מידי לחילופי משלחות של חניכי נעורים ותלמידי בית הספר שלה.

תודות לשלמה אהרונישקי יו"ר הוועד המנהל ועינת רייך חברת הוועד המנהל ויו"ר אגודת הידידים על העזרה וההשתתפות בביקור.

תודות לקרן היסוד ונציגיה דני וסיימון שעזרו לכפר בפיתוח יוזמה זו.