התמחות בחקלאות אקולוגית וקיימות

החניכים לומדים להפיק יצרנות חקלאית ולקיים גינון בר קיימא בחיבור אקולוגי נכון מתוך דאגה לאדמה ושיקום הבר המקומי. לצד הקמת משתלה אורגנית וערוגות הירק התלמידים לומדים על מגוון מערכות כגון קומפוסטציה, ביוגז, חוות תולעים אדומות לטיפול בפסולת אורגנית, אנרגיה מתחדשת, שימור וטיהור מים אפורים, ניתוב נכון של מי הגשמים ועוד. החיבור עם האדמה יוצר אצל החניך תחושת שייכות והבנה עמוקה יותר על המקום בו הוא נמצא וחינוך לערכים ושמירה על משאבי הטבע שלנו. 

כחלק מעבודת המגמה החניכים משקמים את צמחיית הבר המקומי ומקיימים בכפר גינון בר קיימא – תכנון פיתוח ותחזוקת הנוי עם יצירת מרחבים אקולוגים ושתילת צמחי בר מקומי על הצוק על מנת למנוע המשך סחף הקרקעות ועוד.