קורס מפעילי מכונות ניידות בהדסה נעורים

המכללה הטכנולוגית להנדסת מכונות וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) מזמין אותך ללמוד מקצוע נדרש.

בוא להיות חלק מאלפי האנשים שהוכשרו אצלנו והתברגו בעבודה מיד.

*** הקורס בפיקוח משרד התחבורה – אגף הרישוי ***

מטרת הקורס:

הכשרת מפעילים למכונות ניידות לשם קבלת היתר 125 : הפעלת מכונה ניידת הנדסית או חקלאית מאגף הרישוי.

קהל היעד:

כל המעוניין ברישיון לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת.

תנאי כניסה:

*.בעלי רישיון נהיגה בטרקטור בעל וותק של חצי שנה לפחות או בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי דרג B

  • * גיל המבקש לא יפחת מ–17 שנים.
  • * טופס רש"ל 18 של משרד הרישוי חתום ע"י רופא עיניים, רופא משפחה ומשרד הרישוי (את הטופס ניתן לקבל אצל אופטומטריסט ליד משרד הרישוי).
  • * על גבי הטופס יצוין "רשאי להשתתף בקורס לנהיגה ולהפעלת כל מכונה ניידת "

נושאי הלימוד:

עיוני מעשי

דיני תעבורה ונהלים.טיפול ואחזקת הכלי האופני.
פקודות הבטיחות בעבודה.עיקרון הנהיגה בכלי אופני.
בטיחות ,טיפול ואחזקת מכונה.הכרת מגבלות ויכולות הכלי.
הכרת מכונה ומערכות.נהיגה והפעלת הכלי הנלמד.
מבחן מסכם עיונימבחן מסכם על שלושת הכלים הנלמדים.

משך ההדרכה

34 שעות: 10 שעות עיוניות, 24 שעות מעשיות.

4 ימי לימוד בימי שישי במתכונת יומית 7:00-15:00 כולל כיבוד לאורך היום.

בסיום הלימודים יערך מבחן עיוני ומעשי כתנאי לקבלת ההיתר.

עלות הלימודים

פרטים יימסרו בטלפון (רשום מטה).

אישור להיתר:

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס יוענק היתר מאגף הרישוי.

לשאלות נוספות09-8661155