המשכנו בשיפוצים

תודה רבה לנשות הדסה על שיפוץ שלושת מועדוני פנימייה – דרור, צפרירים ואלמגור.

מועדוני הפנימייה מהווים מוקד מפגש מרכזי באורח החיים הפנימייתי והכפרי, ואנו שמחים על קיום השיפוצים לרווחת החניכים שלנו.