התנדבות קהילתית – פנימיית נעורים

מד"א

מגן דוד אדום הוא ארגון הצלה הלאומי של מדינת ישראל ומטרו לתת לתושבים עזרה רפואית ראשונה. תלמידים נבחרים אשר גילו רצינות ואחריות לאורך שנת הלימודים משתתפים בקורס של מד"א על מנת לקבל הכשרה והדרכה בתחומי העזרה ראשונה והדחופה וסעד חיים בסיסי ומתקדם.

משמר אזרחי

המשמר האזרחי הינו ארגון המאגד בתוכו את כל הפעילויות ההתנדבותיות בתחום הבטחון למען חידוד עירנות אזרחי ישראל ולהגברת המודעות והאיכפתיות במטרה לאפשר איכות חיים טובה יותר. תלמידים מפנימייה שנבחרו – משולבים עם כוחות המשמר האזרחי במשימות מיוחדות שהוכשרו אליהן. החניכים מקבלים נשק ואת הציוד הנילווה, והם ממלאים במסירות רבה את המשימות המוטלות עליהם.

בית אבות

ערך הנתינה וההתנדבות הינה ערך חשוב מאד בהדסה נעורים ולכן אנו דואגים כי החניכים בפנימייה ישתלבו במערך התנדבותי ובין היתר הם משולבים בבית אבות. שם, הם עוזרים לצוות המטפל ודואגים לרווחת האנשים השוהים בבית אבות. התנדבות זו מעודדת לא רק על ערך הנתינה אלא גם מפתחת יחסי אמפטיה, סבלנות וסובלנות בקרב החניכים.