התפיסה החינוכית

בבסיס ה"אני מאמין" של הכפר נמצאת תפיסת העולם כי חינוך והשכלה הם הנתיבים העיקריים והמשמעותיים ביותר למוביליות חברתית, התפתחות אישית ולקיחת אחריות כאזרחים פעילים וערכיים בחברה הישראלית. אנו מאמינים כי רכישת תעודת בגרות עיונית/טכנולוגית , יחד עם הפנמת ערכים כמו מצוינות אישית, אחריות חברתית, השקעה והתמדה, מהווים מפתחות חשובים להצלחה בעתיד.

כל אחד יכול למנף את חייו להצלחה בכל תחום מתחומי החיים.

איך נגיע לזה?

  • יצירת קשר אישי ובניית מערכת יחסים המושתתת על אמון ואמונה בכל תלמיד .
  • טיפוח מצוינות, חינוך ערכי ומענה לימודי, רגשי וחברתי מדויק ומותאם אישית.   
  • מרכז למידה עשיר המסייע באופן אישי לכל תלמיד לצמצום פערים והכנה לקראת תעודת בגרות.                                                                                                           

בנעורים מספר מקצועות בחירה/מגמות ייחודיות המשלבות למידה פורמלית יחד עם התנסות מעשית והכשרה למקצוע: מכטרוניקה, חינוך גופני ואתלטיקה, חקלאות בעלי חיים וכלבנות , מידע ונתונים , קולנוע ותקשורת , שפה וספרות רוסית .

חינוך חברתי ערכי בבית הספר

“מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות במחשבה ובמעשה,

ועם זאת, רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית”

(אלברט איינשטיין)

החינוך החברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר, אשר כולל בתוכו את התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית ואת החממה למנהיגות תלמידים, שם לו למטרה לייצר “למידה מתוך התנסות”. הנושאים המרכזיים עליהם בנויה התכנית מושתתים על אבני היסוד של החינוך החברתי-קהילתי, שהן העצמת החוזקות האישיות של כל תלמיד, טיפוח מעורבות ואחריות חברתית ואזרחית והשפעה על אורח החיים הבית ספרי . כל זאת על מנת ליצור דיאלוג ושיתוף פעולה בין התלמידים, המורים, הקהילה וההורים על בסיס כבוד הדדי.

למידה חברתית משמעותית היא הכרה וחשיפה של המרכיבים את החברה: תרבויות שונות ומגוונות, זרמים שונים, אמונות שונות. כל אלו מזמנים הפנמת ערכים משותפים של קבלת “האחר בחברה הישראלית”, פיתוח מנהיגות , להיות חלק מנבחרת מובילה , אלה  נושאים שיהיו שזורים בכל אחת מהתוכניות החברתיות, כמו גם הלימודיות, בבית הספר.

הפעולות המרכזיות שמתכוננות  יתמקדו בחיי התלמידים בבית הספר, יושם דגש על מעורבות חברתית פעילה ופיתוח מנהיגות תלמידים. 

הפעילות החברתית מאפשרת לתלמידים לקיחת אחריות משותפת על בעיה או צורך וכך העשייה והיצירה המשותפת יוצרת תחושת שייכות ושותפות לבית הספר.

בבית ספרנו החינוך החברתי פועל במספר מישורים: מועצת תלמידים, טקסים, מעורבות חברתית, הכנה לשירות משמעותי.

תוכנית רגשית חברתית בבית הספר

בבית ספר  מופעלת תכנית "הכ"חות שבדרך". מדובר בתכנית שמיועדת להקניה ולתרגול של מיומנויות רגשיות וחברתיות לתלמידים .מחקרים מקיפים בתחום מעידים כי הקנייה ותרגול של מיומנויות אלה תורמים לרווחתם הנפשית של התלמידים וליכולתם להתפתח ולשגשג בתחומי החיים השונים: הרגשי, החברתי והאקדמי.

כמו כן תכנית "הכ"חות שבדרך" הנה תכנית המסייעת לתלמידים בהתמודדות מיטבית עם מצבי חיים שונים, עם אתגרי החיים ואף עם מצבי סיכון בהתאם לשלב ההתפתחותי. התוכנית נוגעת בעולמם של התלמידים והתלמידות ומאפשרת להם להתבונן פנימה, להגביר את המודעות שלהם, להבין את הזולת וליצור קשרים בין-אישיים משמעותיים וחיוביים. זאת, תוך הדגשת החוזקות והכוחות הגלומים בהם ויכולתם להתמודד עם אתגרי החיים ואף לצמוח מתוכם. התוכנית עוסקת במצבי חיים שונים בשגרה ובמצבי לחץ, סיכון, חירום ומשבר.

במסגרת התכנית התלמידים מקבלים שיעור שבועי בכישורי חיים, סדנאות והרצאות מגורמי מקצוע שונים.