התפיסה החינוכית

בבסיס ה"אני מאמין" של הכפר נמצאת תפיסת העולם כי חינוך והשכלה הם הנתיבים העיקריים והמשמעותיים ביותר למוביליות חברתית, התפתחות אישית ולקיחת אחריות כאזרחים פעילים וערכיים בחברה הישראלית. אנו מאמינים כי רכישת תעודת בגרות עיונית/טכנולוגית , יחד עם הפנמת ערכים כמו מצוינות אישית, אחריות חברתית, השקעה והתמדה, מהווים מפתחות חשובים להצלחה בעתיד.

משימת בית ספר היא לחשוף את הפוטנציאל האישי המרבי של התלמיד ולהוביל למימושו באמצעות פיתוח אהבת הלמידה כדרך חיים ויצירת בסיס איתן להישגים אקדמיים עתידיים. הלימודים מתקיימים בסביבה חדשנית המעריכה חשיבה עצמאית, אחריות קהילתית, משמעת אישית ואימוץ אתגרי חיים בביטחון ובנכונות.

בנעורים מספר מקצועות בחירה/מגמות ייחודיות המשלבות למידה פורמלית יחד עם התנסות מעשית והכשרה למקצוע: מכטרוניקה, חינוך גופני ואתלטיקה, חקלאות בעלי חיים וכלבנות , מידע ונתונים , קולנוע ותקשורת , שפה וספרות רוסית .