מסלול לעתיד

מדיניות ביה"ס היא להעניק ולהתאים לכל תלמיד מסלול למידה אישי ומותאם ככל הניתן לצרכיו, לקצב התקדמותו ולכשרונו הטבעי. צוות בית הספר מכוון את תלמידיו לבגרות מלאה על מנת למקסם את האפשרויות העומדות בפני התלמידים בחייהם הבוגרים. תלמידים אשר אינם בוחרים במסלול של בגרות מלאה מקבלים הזדמנות שווה להתמחות בתחומים אחרים בהם הם מצליחים יותר בשילוב של תעודת בגרות חלקית.
אנו רואים ברכישת מקצוע לחיים יעד חשוב למוביליות בחברה הישראלית ולהשתלבות במשק העבודה הישראלי העתידי ופועלים להתאים מסלול הכשרה מקצועית ותעודות מקצוע לתלמידים הבוחרים במסלול זה לקראת סיום חוק לימודיהם.