פינת חי

על צוק קסום, לחוף הים התיכון ממוקם כפר הנוער ׳הדסה נעורים. הכפר הינו כפר נוער טכנולוגי חינוכי המאגד בתוכו פנימייה, בית ספר ומכללה טכנולוגיים. הכפר הינו כפר נוער ייחודי בתכני ההכשרות והערכים שהוא מקנה לתלמידיו, והמענה החינוכי הכולל. כיום מנוהל הכפר כעמותה עצמאית ללא כוונות רווח, בבעלות משותפת של הסוכנות היהודית וארגון נשות "הדסה". הנהלת הכפר כוללת את מנהל הכפר, מנהל הפנימייה ומנהלת בית הספר אשר כפופים לוועד מנהל וולונטרי.
דוגמה להורד טופס הרשמה
דוגמה להורד טופס הרשמה מעבר עכבר

חברים כמוני וכמוך
בכפר מתחנכים כ-446 תלמידים, 361 מהם תלמידי פנימייה. הכפר עשיר בצבעים, בדתות ומוצאים: התלמידים שלנו מגיעים מכל העולם וחלקם הגדול הינו עולים ממדינות כגון אתיופיה (כ-30%) וברית המועצות (כ-30%). הקמפוס טובל בירוק וכחול,
קישור ללינק
קישור ללינק מעבר עכבר

על צוק קסום, לחוף הים התיכון ממוקם כפר הנוער ׳הדסה נעורים. הכפר הינו כפר נוער טכנולוגי חינוכי המאגד בתוכו פנימייה, בית ספר ומכללה טכנולוגיים. הכפר הינו כפר נוער ייחודי בתכני ההכשרות והערכים שהוא מקנה לתלמידיו, והמענה החינוכי הכולל. כיום מנוהל הכפר כעמותה עצמאית ללא כוונות רווח, בבעלות משותפת של הסוכנות היהודית וארגון נשות "הדסה". הנהלת הכפר כוללת את מנהל הכפר, מנהל הפנימייה ומנהלת בית הספר אשר כפופים לוועד מנהל וולונטרי. בשנת 1970 הוקם מסלול ארבע שנתי של בית ספר מקצועי אשר הפך במרוצת השנים את הכפר לאחד מהמוסדות הפנימיתיים הטכנולוגיים הגדולים בארץ.

חברים כמוני וכמוך
בכפר מתחנכים כ-446 תלמידים, 361 מהם תלמידי פנימייה. הכפר עשיר בצבעים, בדתות ומוצאים: התלמידים שלנו מגיעים מכל העולם וחלקם הגדול הינו עולים ממדינות כגון אתיופיה (כ-30%) וברית המועצות (כ-30%). הקמפוס טובל בירוק וכחול, שוקק תלמידים סקרניים, תאבי ידע והצלחה, הלומדים לימודים רגילים בדרכים ייחודיות ואלטרנטיביות, בסיוע קהילה וצוות מחויב, מלוכד ואוהב, אשר לכולם גאוות יחידה ושפה משותפת. אחוז הזכאות לבגרות בבי"ס עלה בתשע"ד ל-40% , ובי"ס זכה בשנה שעברה להוקרה ממשרד החינוך על פועלו.